Gezond is krachtig

Magazine cover

Voorwoord

Annemieke van der Zijden,
directeur publieke gezondheid

Annemieke van der Zijden,
directeur publieke gezondheid

moeten rondkomen van weinig geld of zeer eenzame mensen. Gezond is krachtig; ook
voor hen!

UW UITDAGING
Meer taken met minder budget. Ook uw gemeente heeft te maken met de gevolgen van de decentralisaties. Deze ontwikke-
lingen vragen om scherpe en weloverwogen
keuzes in het beleid en de begroting van uw gemeente. Waar legt u daarin de accenten
zodat zo veel mogelijk inwoners zo lang en
zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in
de samenleving? Óók als belangrijke basis-voorwaarden voor gezondheid ontbreken?

HET DOEL
Wie meedoet is namelijk gezonder en geluk-kiger, en wie gezond en gelukkig is doet
beter mee. Dat geldt voor kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen. En dat geldt
overal: in de leef-, werk- en leeromgeving.

ÁLLE MENSEN IN BEELD
Sommige mensen hebben extra aandacht nodig. Denk aan laaggeletterden, dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die op ‘vergeten plekken’ wonen, mensen die

GEZOND WEST-BRABANT

EDITIES

EDITIES

VEILIG ÉN GEZOND: VEILIG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

VEILIG ÉN GEZOND: VEILIG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

SPECIALS

SPECIALS

SAMEN VEILIG:
SAMEN VOORKÓMEN

SAMEN VEILIG:
SAMEN VOORKÓMEN

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

http://ggdgezondwestbrabant5.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant4.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant3.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant2.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial06.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial05.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial04.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial03.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial02.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdspecial1.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

Cover

inhoud

Technology by MagStream Real Time Publishing