Gezond is krachtig

Magazine cover

Oog voor vergeten plekken

..............................................

“GEMEENTEN MOETEN OOK WAKEN VOOR DE GEZONDHEID VAN MENSEN OP VERGETEN PLEKKEN”

Mark Blom:

..............................................

Een hoogzwangere vrouw die niet wist waar
ze naar toe moest voor haar bevalling, mensen met een verslaving en Polen en Bulgaren in bedroevende leefomstandigheden: dát troffen de samenwerkende organisaties vorig jaar aan bij de handhavingsactie op camping De Witte Plas. De politie hield samen met de douane, belastingdienst, brandweer, jeugdzorg en
GGD een grootscheepse actie op deze camping, gericht op handhaving én zorg.

ZORGPLICHT
“Ooit was dit een degelijke familiecamping.
Nu gebeurt het steeds vaker dat mensen die
aan lager wal zijn geraakt, hier hun
onderkomen vinden”, zegt Mark Blom. Samen met de politie was hij coördinator van deze handhavingsactie. “Op campings zien we soms mensonterende situaties. Als gemeente moet
je ook daar je zorgplicht voor burgers uit-voeren.” Mark is blij dat ook de GGD bij de handhavingsactie betrokken was. “Verpleegkundigen van de GGD zetten de noodzakelijke acties voor de gezondheid en veiligheid van een aantal campingbewoners
in gang.”

NAAR 1 van 2

TERUG

TERUG

SAMENWERKING VELIGHEID EN GEZONDHEID
“Een goede voorbereiding van de actie met alle partners op het gebied van veiligheid én gezondheid is cruciaal”, zegt Mark. “Je moet tijdig met elkaar overleggen en in kaart brengen wat je met de handhavingsactie wilt bereiken. Ook de gezamenlijke nabespreking en de afstemming bij de vervolgtrajecten zijn belangrijk. De betrokkenen bij de actie vulden elkaar vanuit hun eigen vakgebied aan en de communicatie was goed. Ik ben ervan overtuigd dat deze multidisciplinaire samenwerking de actie tot een succes heeft gemaakt.”

TRAINING VOOR OPZICHTERS EN WOONCONSULENTEN

......................

BEST PRACTICE

TRAINING VOOR OPZICHTERS EN WOONCONSULENTEN

......................

BEST PRACTICE

NAAR 2 van 2

LEES MEER

LEES MEER

Op diverse campings in West-Brabant verblijven mensen in omstandigheden die niet voldoen aan basale voorwaarden voor gezondheid en veiligheid. Gemeenten zoeken naar grip op deze omstandigheden, zoals op camping De Witte Plas in Rucphen. Tijd voor een gezamenlijke actie op deze ‘vergeten plek’, besloot de gemeente.

PLEKKEN

VERGETEN

OOG VOOR

Mark Blom,
juridisch adviseur Handhaving bij de gemeente Rucphen

.......................

Herhaal video

.......................

UIT BEELD? KWETSBARE MENSEN OP VERGETEN PLEKKEN

......................

BEST PRACTICE

UIT BEELD? KWETSBARE MENSEN OP VERGETEN PLEKKEN

......................

BEST PRACTICE

GGD WINT AVICENNAPRIJS 2015

......................

GGD WINT AVICENNAPRIJS 2015

......................

VIDEO OVERSLAAN

VIDEO OVERSLAAN

AVICENNAPRIJS 2015 VOOR AANPAK LEEFSITUATIE KWETSBARE ARBEIDSMIGRANTEN
Op dinsdag 19 mei 2015 ontving Han Scholte namens GGD
West-Brabant de Avicennaprijs 2015. GGD West-Brabant werd uitgeroepen als winnaar vanwege de extra aandacht die de
GGD op verzoek van de gemeenten geeft aan bewoners van campings waaronder arbeidsmigranten. De GGD vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor de gezondheid van alle inwoners in West-Brabant, ook de mensen die op ‘vergeten’ plekken wonen. Op de site van de Avicennaprijs kunt u meer lezen en het juryrapport downloaden.

AVICENNAPRIJS 2015

BEST PRACTICE

TRAINING VOOR OPZICHTERS EN WOONCONSULENTEN
Met de GGD Academy inspireren we professionals om gezondheid en veiligheid te verbeteren. Een voorbeeld is een training voor huismeesters, opzichters en woonconsulenten
van woningbouwcorporaties. Vanuit onderdelen als ‘woongeluk achter iedere voordeur’ en ‘een goed gesprek zonder weerstand’ gaan deelnemers samen aan de slag met onderwerpen als signaalherkenning en gespreksvaardigheden. In deze training leren de deelnemers bewust en oplossingsgericht om te gaan met kwetsbare huurders. Ook leren de deelnemers signalen van vervuiling, mishandeling of psychische problemen te herkennen en leren zij waar ze terecht kunnen met hun signalen.
De training wordt gegeven door GGD-verpleegkundigen die veel ervaring hebben met mensen die zorg mijden. Zo ontstaat
er meer oog voor huurders met meervoudige problemen waar basale voorwaarden voor gezondheid en veiligheid soms niet meer aanwezig zijn.

BEST PRACTICE

UIT BEELD? KWETSBARE MENSEN OP VERGETEN PLEKKEN
In West-Brabant zijn er een aantal plekken waar kwetsbare burgers uit beeld dreigen te raken. Het gaat hierbij om
campings waar een aantal mensen in schrijnende omstandig-heden leeft. Zo ook op camping Fort Oranje in de gemeente Zundert. Om deze situatie aan te pakken, heeft hier in 2014
een grootschalige handhavingsactie plaatsgevonden. Daarbij trof de GGD in totaal meer dan 100 bewoners (58 volwassenen en 44 kinderen) aan. Het verloop van deze actie en de erva-ringen van GGD-medewerkers bij deze actie zijn verwoord
in het boekje “Uit beeld? Kwetsbare mensen op vergeten plekken”. Wat troffen zij aan en hoe krijg je deze mensen
beter in beeld?

http://www.avicennaprijs.nl/avicennaprijs-2015/

http://www.ggdacademy.nl/

assets/ggdgezondwestbrabant4/a654_Uit beeld - Kwetsbare mensen op vergeten plekken.pdf

Gezond is krachtig

Versterk preventie

Technology by MagStream Real Time Publishing